logo

 

„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych
województwa wielkopolskiego”

 

W dniu 31 maja 2019 r. Jacek Gursz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w obecności Marcina Wojtkowiaka – Skarbnika Stowarzyszenia podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczy utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w gminach Wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sal z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe.

Całkowita wartość projektu to kwota 6 819 653,27 zł, kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 402 210,05 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscyluje na poziomie 3 741 878,54 zł.

Wśród 26 gmin, które są Partnerem Projektu znalazła się także Gmina Rzgów - Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie – powiat koniński. W ramach projektu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie przy ul. Konińskiej 6 powstanie małe kino społecznościowe przeznaczone dla 30 osób z dodatkowym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Termin zakończenia całego projektu planowany jest na koniec grudnia 2021 roku.