Konkurs „Zaczarowany świat Gucia” - plakat

 

 

Z A P R A S Z A M Y

wszystkie dzieci klas I - III Szkół Podstawowych

z Gminy Rzgów

    do udziału w konkursie plastycznym

   pt. Zaczarowany świat Gucia”.

 

I. CELE KONKURSU

- zainteresowanie dzieci książką ,,Gucio zaczarowany’’ Zofii Urbanowskiej,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów i ćwiczenie sprawności manualnej.


II. ZASADY KONKURSU

 1. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi.
 2. Praca powinna zawierać elementy nawiązujące do treści książki ,,Gucio zaczarowany’’ Zofii Urbanowskiej.
 3. Technika dowolna.
 4. Format / rozmiar pracy kartka A4.
 5. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
 6. Prace powinny być podpisane - imię i nazwisko, wiek i klasa, nazwa szkoły (dołączyć karteczkę).
 7. Dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne, prace grupowe nie będą podlegały ocenie jury.
 8. Prace niezgodne z regulaminem i nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 9. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
  Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, estetyka wykonania.
 10. Prace należy składać do dnia 11.05.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publiczne w Rzgowie i Filii w Sławsku.
 11. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16.05.2022 r. w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewsku.
 12. Prace konkursowe będzie można odebrać do dnia 30.06.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.
 13. Prace nieodebrane w wyżej wymienionym terminie przechodzą na własność organizatora.
 14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego regulaminu.
 15. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie wyłącznie na potrzeby konkursu plastycznego pn. „Zaczarowany świat Gucia’’
 16. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie wraz z pracą do biblioteki KARTY ZGŁOSZENIA!


Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 241 90 15 (GBP w Rzgowie).


Ponadto informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  z siedzibą przy ul. Konińskiej 4, 62-586 Rzgów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie jest osoba dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny, e-mail i nr telefonu szkoły,
  3. wiek i klasa
 6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem . W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych,  ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..gucio plakat2
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.

Organizatorzy:

Urząd Gminy Rzgów

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Do pobrania: