„Jesień wierszem malowana” – konkurs recytatorski - zdjęcie 2

„Jesień wierszem malowana” – konkurs recytatorski

 

W dniu 27.10.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie odbył się konkurs recytatorski pt. „ Jesień wierszem malowana”. Konkurs ten skierowany był do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Rzgów. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie znajomości poezji, rozwijanie zainteresowania poezją oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. Uczestnicy prezentowali wybrane wiersze o tematyce jesiennej. W konkursie udział wzięło 25 uczniów.

Nad przebiegiem i oceną konkursu czuwała powołana przez organizatora komisja konkursowa w składzie :

 • Aleksandra Czajkowska- kierownik czytelni Centrum Doskonalenia Nauczycieli- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
 • Joanna Kruczkowska- starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów
 • Maria Dąbrowska- emerytowana nauczycielka, bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiła przyznać 8 wyróżnień dla następujących dzieci:

 1. Maria Wawrzyniak- S.P. Sławsk
 2. Maria Małolepsza- S.P. Sławsk
 3. Paweł Kruczkowski- S.P. Sławsk
 4. Oliwia Dąbrowska –S.P. Grabienice
 5. Zuzanna Olek- S.P. Osiecza
 6. Kacper Kobylarek- S.P. Rzgów
 7. Kalina Michałkiewicz- S.P. Rzgów
 8. Zuzanna Sztejkowska- S.P. Rzgów

Komisja przyznała również jedną nagrodę specjalną dla Karola Burka S.P. Sławsk, którą ufundowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, również pozostałe dzieci otrzymały dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę pocieszenia.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie , wychowawcom za przygotowanie a Paniom z Jury za pełnienie ważnej i jakże odpowiedzialnej funkcji w komisji konkursowej.

Galeria fotografii.