GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZGOWIE

HISTORIA I STAN OBECNY

 

  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie powstała w 1949 r. Zgodnie ze wskazaniami ksiąg inwentarzowych, jej pierwszym dyrektorem, a właściwie, jak to wówczas określano – kierownikiem, był pan Andrzej Rybarczyk, później pracowała w niej także pani Joanna Lewandowska i Stanisława Wykrętowicz. Do roku 1969 przez placówkę przewinęło się kilka osób, które prowadziły bibliotekę. Każda z tych osób kierowała biblioteką przez okres około 2 lat.

Od roku 1969 funkcję kierownika – bibliotekarza objęła pani Maria Panienkowska, która funkcję tę pełniła przez kilkadziesiąt lat. Od 2008 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Rzgowie pełni Pani Dorota Eltman.

Siedziba biblioteki także wielokrotnie zmieniała się. Na początku mieściła się ona w starym, drewnianym budynku obok Urzędu Gminy (Prezydium Gminne Rady Narodowej) oraz Poczty Polskiej, następnie została przeniesiona do lokalu gminnego. Mieściła się wówczas w jednym pomieszczeniu i księgozbiór ograniczał się do zaledwie 4 regałów. Książki pochodziły w zasadzie wyłącznie z darowizn czytelników, mieszkańców gminy. 

Kolejna lokalizacja to dom mieszkalny pani Elżbiety Wośkowiak – nauczycielki języka polskiego i późniejszej pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzgowie. W latach 1970- 1974 na bibliotekę przeznaczono 2 pomieszczenia, zaś 2 kolejne pełniły funkcję świetlicy wiejskiej, wyposażonej w krzesła, stoliki, a przede wszystkim telewizor i prasę, z których mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy gminy.  Po pewnym czasie biblioteka musiała znów zostać przeniesiona i także w tym przypadku budynku użyczyła pani Wośkowiak, tym razem placówka mieściła się przy placu Stuczyńskich.

W 1982 roku siedziba biblioteki znów została zmieniona, tym razem do jednego z pomieszczeń należących do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, zajmując powierzchnię 77 m2 Siedziba ta okazała się ostateczną. Do roku 2003,kiedy to założono centralne ogrzewanie,  pomieszczenia biblioteki ogrzewano piecami kaflowymi, co niezawsze zapewniało optymalną do przechowywania książek temperaturę, a dodatkowowy dobywający się dym i kurz był przyczyną zabrudzeń zbiorów i ich odbarwianiu.

Biblioteka posiada filię, znajdującą się w Sławsku. Została ona założona w 1956 roku, w której funkcję kierownika od momentu powstania, aż do 1997 r. pełniła pani Halina Juszczak. Po niej stanowisko to objęła pani Alicja Drop i pełni je do dnia dzisiejszego.

Filia mieściła się w budynku Prezydium Gminnej Rady Narodowej zajmując powierzchnię 10 m2, a księgozbiór mieścił się na 3 regałach, jednak z  chwilą, gdy Gromadzka Rada Narodowa przeniosła się do nowego budynku zyskała ona dodatkową powierzchnię kolejnych 10 m2. W roku 1978 biblioteka została przeniesiona do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku, zajmując powierzchnię   60 m2. Od roku 2014  biblioteka mieści się w nowym budynku pod numer 64 znajdującym się w centrum miejscowości. Nowa lokalizacja placówki sprawiła, że stała się ona bardziej dostępna dla czytelników w każdym wieku również tych poruszających się na wózkach.

Pomocniczymi placówkami biblioteki były także tzw. punkty biblioteczne znajdujące się w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy, w prywatnych domach i prowadzone przez chętne osoby. Za pośrednictwem takich punktów biblioteka udostępniała swoje zbiory mieszkańcom wsi odległych od głównej siedziby, pracownikom zakładów pracy, czy mieszkańcom tzw. hoteli robotniczych. Punkty biblioteczne wyposażone były w szafkę biblioteczną, komplet książek oraz odpowiednie druki biblioteczne. Wymiana książek odbywała się raz na kwartał transportem kierowników punktów bądź rowerem bibliotekarza.  Bibliotekarz odwiedzał każdy z punktów i wspólnie z prowadzącym go kierownikiem analizował potrzeby czytelników, stan czytelnictwa oraz możliwości przyciągnięcia większej ilości czytelników. W latach 80-tych decyzją władz gminy punkty biblioteczne zostały zamknięte.