REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ „IKONK@"
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

 

 

Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych / np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych /.

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących do komunikacji.

Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

Użytkownik chcący korzystać z pen drive'a/dyskietki/płyty ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.

Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi pół godziny. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba /w wyjątkowych przypadkach 2 osoby!.

Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać na wieszaku, a torby, teczki itp. W przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.

Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.

Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

Dyrektor GPB w Rzgowie