Drukuj
Kategoria: UTW

 

Inauguracja UTW w Rzgowie

 

    24 października 2017 r. rozpoczął się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przewodniczący Rady Gminy Rzgów- R.Jakubowicz , członek Rady Honorowej UTW- J.Wielgórecki, radni, dyrektorzy placówek oświatowych- A.Duszyńska i J.Olejniczak, przedstawiciele lokalnych instytucji.

    Po krótkim powitaniu przez dyrektor Biblioteki Publicznej w Rzgowie- D.Eltman, uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem przez gminny chór „Dominium" tradycyjnej pieśni uniwersyteckiej Gaudeamus Igitur.


    Następnie głos zabrała prezes UTW –A.Sadłowska, która podkreśliła jak duże znaczenie dla osób starszych ma Uniwersytet Trzeciego Wieku. Umożliwia ludziom różnych środowisk prowadzenie aktywnego stylu życia oraz pomaga zwalczać stereotypydotyczące seniorów, stwarza możliwości rozwoju, integracji i kontaktu z ludźmi, spełniać marzenia.

    Kolejno p.I.Matecki przedstawił krótkie sprawozdanie z dotychczasowej działalności UTW oraz plany i zamierzenia na najbliższy rok akademicki , życząc jednocześnie wszystkim słuchaczom dużo zdrowia i powodzenia.

    Ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja. Duże 20-osobowe grono nowoprzyjętych słuchaczy odebrało z rąk przewodniczącego Rady Gminy- R.Jakubowicza oraz prezes-A.Sadłowskiej symboliczne legitymacje członkowskie.

    Inaugurację roku akademickiego uświetnił wykład pt." Współczesne oblicza świata żebraczego", który przeprowadziła prof. Kazimiera Król-dr nauk ekonomicznych specjalność polityka społeczna, docent Instytutu Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z problematyką polityki społecznej. W skupieniu i z wielkim zainteresowaniem wszyscy zebrani na uroczystości wysłuchali bardzo pouczającego i interesującego wykładu.

    Przebiegającą w niezwykle miłej atmosferze uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem.

 

Galeria fotografii.