W dniu 18.10.2019 r. po raz kolejny zabrzmiały słowa hymnu studenckiego „Gaudeamus” w wykonaniu chóru „Dominium” pod dyrygenturą Sławomira Kaliszewskiego.

   Licznie zebranych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie oraz zaproszonych gości powitała prezes UTW –Anna Sadłowska wśród, których przybyli: Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak, Pan Henryk Janasek- historyk, regionalista, w-ce przewodniczący Rady Gminy Rzgów – Pan Wiesław Czaja, dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzgowie- Pan Stanisław Górka oraz Pani Aleksandra Gałecka oraz członek Rady Programowej- Jerzy Wielgórecki.

   Kolejno głos zabrali: p. Ireneusz Matecki- w-ce prezes UTW, który podsumował działalność w minionym roku oraz przedstawił w ogólnym zarysie plany na rok przyszły, p. Halina Nowacka- pełniąca funkcję skarbnika zdała sprawę ze stanu finansów. Ważnym momentem inauguracji było wręczenie legitymacji nowym studentom.

 

024 2019.10.18 Inauguracja UTW
   Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak złożył wszystkim nowoprzyjętym słuchaczom gratulacje i życzenia jednocześnie zachęcił do udziału w projekcie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”, który skierowany jest do mieszkańców Gminy Rzgów.

   Następnie wykład inauguracyjny pt.” Jak rozpętano II Wojnę Światową” nawiązujący do 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wygłosił Pan Henryk Janasek.

   Piękną oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór „Dominium”, który na zakończenie dał krótki koncert piosenek.

 

Galeria fotografii.