„Pamiętasz była jesień” - zdjęcie 1

 

    Jesień to nie tylko słota i smutne, długie wieczory przed telewizorem. Przekonali się o tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w dniu 5 Listopada br. mieli okazję uczestniczyć w wieczorku poetyckim „Jak nie kochać jesieni” przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie pod kierunkiem Pani Jolanty Ptak.

 

Bal seniora 2020

 

1

W dniach 27-28.11.2019 r. na zaproszenie Pani Eweliny Skoczeń- wiceprezes Fundacji „Ziemia i Ludzie” delegacja seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie wraz z opiekunem-bibliotekarzem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie wzięli udział w Konferencji ” Uniwersytety Trzeciego Wieku lokalnymi centrami edukacji ekologicznej”.

Pierwszego dnia delegaci wysłuchali wykładu pt: „Zrównoważony rozwój i ochrona przyrody”, który poprowadziła dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi wykład pn. „Ochrona klimatu i powietrza”, wygłosił dr Witold Lenart również z Uniwersytetu Warszawskiego. Część wykładową zakończono wystąpieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku aktywnie prowadzących działania ekologiczne.

Drugi dzień uczestnicy konferencji rozpoczęli od spotkania z Panią Marią Palińską z Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej , która przeprowadziła wykład na temat : „Jak praktycznie wdrożyć edukację ekologiczną na UTW”, połączony z warsztatami ekologiczno-plastycznymi.

Rzgowska grupa seniorów z UTW wróciła z pełną głową pomysłów i wiedzy , którą chcieliby przekazać i wdrożyć w plan działań swojego uniwersytetu. Dużo się nauczyli oraz dowiedzieli się m.in. Jaką tematykę wykładów planować? Jakie zajęcia proponować słuchaczom? Jak zaangażować dzieci i młodzież i jak włączyć lokalną społeczność? Skąd zapraszać wykładowców?

Podsumowaniem konferencji było wręczenie poszczególnym delegacjom certyfikatów „UTW Przyjazny Ziemi”.

2

Galeria fotografii.